Daňová evidence slouží ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání jiné samostatné výdělečné činnosti a nahrazuje dříve používané jednoduché účetnictví.
V některých případech výhodenější vést pouze evidenci příjmů a pohledávek a následně uplatnit paušální výdaje. Jejich výše je závislá na druhu podnikání:

  • 80 % z příjmů, nejvýše 1 600 000 Kč za rok, z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a ostatních příjmů ze zemědělské výroby podle §10,
  • 60 % z příjmů, nejvýše 1 200 000 Kč za rok, z živností volných, vázaných i koncesovaných,
  • 40 % z příjmů, nejvýše 800 000 Kč za rok, na které nemáme živnost, například z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů.

U plátce DPH je však nutné vždy vést evidenci DPH i když pro zjištění základu daně z příjmu bude uplatňovat paušální výdaje.