Blog

Přiznání k silniční dani až 1. 4. 2021

Ministerstvo financí dnes přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z …

Trošku zvesela

Špičky ve svých oborech dostaly na konferenci záludný dotaz: „Kolik je 2×2?“Strojař vytáhl logaritmické pravítko, chvíli s ním laboroval a pak říká: „Je to 3.99.“Fyzik nahlédl do tabulek, vložil problém …

Paušální daň

Tato novinka platná od roku 2021 vlastně není daň, ale souhrn tří plateb, které je OSVČ za určitých podmínek odvádět státu. Zahrnuje tedy již zmiňovanou daň z příjmu a sociální …