Účetnictví

Povinnost vést účetnictví mají subjekty zapsané do obchodního rejstříku. Tuto povinnost má ale i fyzická osoba v tomto rejstříku nezapsaná, pokud její obrat za předchozí rok přesáhl 25 milionů.

Mými klienty jsou jak s.r.o., taky i např. zapsané spolky, u nichž tato povinnost vzniká také.

Součástí vedení účetnictví je jak vedení všech předepsaných knih a evidencí, tak vyhotovení účetní závěrky, přiznání k dani právnických osob včetně všech zákonných příloh a jejich podání. Samozřejmostí je příprava dokumentů do sbírky listin.

Daňová evidence

Daňová evidence slouží ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání jiné samostatné výdělečné činnosti a nahrazuje dříve používané jednoduché účetnictví.
V některých případech výhodnější vést pouze evidenci příjmů a pohledávek a následně uplatnit paušální výdaje. Jejich výše je závislá na druhu podnikání:

  • 80 % z příjmů, nejvýše 1 600 000 Kč za rok, z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a ostatních příjmů ze zemědělské výroby podle §10,
  • 60 % z příjmů, nejvýše 1 200 000 Kč za rok, z živností volných, vázaných i koncesovaných,
  • 40 % z příjmů, nejvýše 800 000 Kč za rok, na které nemáme živnost, například z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů.

U plátce DPH je však nutné vždy vést evidenci DPH i když pro zjištění základu daně z příjmu bude uplatňovat paušální výdaje.