Mzdová a personální agenda se na první pohled jeví jako jednoduchá – opak je pravdou. Nesprávným výpočtem, chybným nebo neodeslaným hlášením mohou vzniknout škody nejen vám, ale i vašemu zaměstnanci.

Nechte na mně i mzdovou agendu. 

Na začátku (pokud jste tak již neučinili) pro vás udělám:

 • přihlášení malé organizace (do 25 zaměstnanců) na OSSZ
 • přihlášení malé organizace u příslušných zdravotních pojišťoven, jejichž jsou vaši zaměstnanci klienti
 • registraci poplatníka k dani ze závislé činnosti na FÚ

Měsíčně

 • výpočet mezd
 • přihlášení nového zaměstnance u jeho zdravotní pojišťovny a na OSSZ
 • odeslání přehledů na zdravotní pojišťovny a OSSZ

Při odchodu zaměstnance:

 • odhlášení odcházejícího zaměstnance u jeho zdravotní pojišťovny a na OSSZ
 • vystavení zápočtového listu
 • vystavení a odeslání evidenčního listu důchodového pojištění

Ročně

 • vystavení ELDP zaměstnancům a jeho odeslání na OSSZ
 • vyúčtování daně ze závislé činnosti
 • vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech na vyžádání zaměstnance

Nezmínil jsem všechny jednotlivé činnosti související se mzdovou agendou, nicméně je pro vás zajistím všechny.

A to vše za velmi příznivé ceny.

Užitečné kontakty