Jak vzrostou minimální zálohy pro OSVČ v roce 2021?

Článek převzat z www.finance.cz

Jakou budou mít výši zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2021? O kolik se zvýší a kdy bude zavedena paušální daň?

V roce 2021 se pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zvýší výše minimální zálohy na sociální pojištění z dosavadních 2 544 Kč na 2 588 Kč.

Také výše minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ vzroste v roce 2021 z 2 352 Kč na 2 393 Kč.

Na minimálních zálohách odvede OSVČ v roce 2021 celkem 59 772 Kč, což je o 1 020 Kč více než v roce 2020.

Minimální zálohy na sociálním pojištění pro OSVČ v roce 2021

Jak již zmiňujeme výše, tak minimální měsíční záloha na sociálním pojištění pro hlavní činnost OSVČ v roce 2021 bude mít hodnotu 2 588 Kč, což je navýšení oproti roku 2020 o 44 korun.

Jaký je výpočet minimální zálohy na sociálním pojištění?

Minimální záloha na sociálním pojištění vychází z průměrné hrubé mzdy, jež je určena v nařízení vlády, které vychází ve Sbírce zákonů.

Tato průměrná hrubá mzda byla pro rok 2021 stanovena ve výši 35 441 Kč. Vyměřovací základ pro výpočet minimální zálohy na sociálním pojištění je čtvrtina průměrné hrubé mzdy, tedy 8 860,25 Kč, po zaokrouhlení 8 861 Kč.

Následně se tato hodnota vynásobí 29,2 %, což je odvod důchodového pojištění ve výši 28 % a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %.

Výpočet je tedy následující – 8 861 Kč x 29,2 % = 2 587,41 Kč. Po zaokrouhlení nahoru se dostaneme k hodnotě minimální měsíční zálohy, tedy k 2 588 korunám.

Tip: Porovnejte si zdanění a odvody u OSVČ a zaměstnance

Dále si můžete nepovinně hradit nemocenské pojištění ve výši 2,3 % – v minimální výši 204 Kč měsíčně. 

Minimální výše zálohy na sociální pojištění pro vedlejší činnost

Pro vedlejší činnost byla stanovena minimální záloha na sociální pojištění ve výši 1 036 Kč měsíčně pro rok 2021, což je o 18 korun více oproti předchozímu roku.

Minimální zálohy na zdravotním pojištění pro OSVČ v roce 2021

Minimální měsíční výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ na rok 2020 činí 2 393 Kč. V roce 2020 činila výše minimální zálohy na zdravotním pojištění pro OSVČ 2 352 Kč.

Jaký je výpočet minimální zálohy na zdravotním pojištění?

Minimální výše záloh na zdravotním pojištění je opět stanovena na základě průměrné měsíční hrubé mzdy, která je pro rok 2020 stanovena na 35 441 Kč.

Vyměřovací základ je tvořen její polovinou, tedy částkou 17 720,50 Kč, po zaokrouhlení má vyměřovací základ hodnotu 17 721 Kč.

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 0,135 x 17 721 Kč,

Minimální měsíční výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ tedy po tomto výpočtu činí 2 393 Kč.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro vedlejší činnost

Minimální výši záloh na zdravotním pojištění nemusí OSVČ dodržet za měsíce, kdy vykonávali vedlejší výdělečnou činnost. Během roku tedy nemusí platit zálohy na zdravotním pojištění.

Splatnosti záloh na sociálním a zdravotním pojištění

Novou výši zálohy na sociální pojištění v roce 2020 musí OSVČ začít platit nejpozději od měsíce, ve kterém podali přehled o příjmech a výdajích za rok 2020.

Řada OSVČ odevzdává přehledy společně s daňovým přiznáním, tedy koncem března, nejpozději začátkem dubna. Od dubna tak mají povinnost začít platit vyšší zálohy stanovené pro rok 2021.

Tedy OSVČ platí zvýšené minimální zálohy stanovené pro rok 2021, nebo zálohy, které jim byly vypočítány na základě odevzdaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

Úhrada zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ musí proběhnout do 8. dne následujícího měsíce, tedy za lednovou zálohu ve výši 2 393 Kč musíte uhradit do 8. února 2021.

 Minimální výše zálohy 2020Od kdy se nová minimální záloha platí
Sociální pojištění2 588 KčPo podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020
Zdravotní pojištění2 393 KčOd 1. ledna 2021

Paušální daň – konec odvodů v Čechách?

Pro malé živnostníky (s obratem do 1 milionu korun) bude na rok 2021 zavedena paušální daň, díky které se budou moci vyhnout odvodům zdravotního a sociálního pojištění a s nimi spojeného papírování.

Výše paušální daně bude 5 469 Kč za měsíc a má být v ní zahrnut odvod zdravotního pojištění (2 393 Kč), odvod sociálního pojištění (2 976 Kč) a daň z příjmu (100 Kč).

V roce 2021 pouze na minimálních odvodech na sociálním a zdravotním pojištění zaplatí OSVČ měsíčně 4 981 Kč a ještě musí posílat Přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a ČSSZ.

Řada podnikatelů tedy plánovanou paušální daň uvítá.