Paušální daň

Tato novinka platná od roku 2021 vlastně není daň, ale souhrn tří plateb, které je OSVČ za určitých podmínek odvádět státu. Zahrnuje tedy již zmiňovanou daň z příjmu a sociální a zdravotnmí pojištění a odvádí se na jeden účet.

Jaká je její výše?
Jak již bylo řečeno, skládá se z

 • daně z příjmu – 100 Kč
 • sociální pojištění – 2976 Kč (minimální zvýšené o 15 %)
 • zdravotní pojištění – 2393 Kč (minimální)

Celkem tedy každý měsíc odvedete 5469 Kč

Jaké jsou podmínky pro tuto možnost?

 • neplátce DPH
 • obrat do 1 mil. Kč
 • OSVČ jako hlavní činnost
 • nesmíte být v insolvenci
 • nesmíme být společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti

A výhody?

 • jedna platba
 • stačí evidovat pouze příjmy
 • nemusíte podávat daňové přiznání ani přehledy na pojištění
 • nepřijde kontrola

Nevýhody

 • nelze si uplatnit daňové zvýhodnění plynoucí z daňové slevy na manžela či manželku,
 • nelze uplatnit daňovou slevu na dítě, ale ani daňový bonus na dítě nebo děti.

Přihlásit je možné nejpozději do 10. ledna aktuálního roku. V roce 2021 vychází tento termín na neděli, takže do 11. ledna 2021.

Detailně a přesto srozumitelně je vše popsáno na stránkách www.jakpodnikat.cz