Termín pro podání daňového přiznání se o měsíc posouvá

Vláda dne 8. března 2021 schválila posun lhůty pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc. Znamená to tedy, že nový termín je 3. května 2021. Tedy přesněji řečeno, byl vydán generální pardon ministryně financí, na jehož základě nebudou uděleny sankce za pozdní podání daňového přiznání / zaplacení daně, pokud toto poplatník stihne do uvedeného termínu.